ES Parama


Projektas „VšĮ „Bet kas zyzia“ veiklos procesų modernizavimas, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą“

VšĮ „Bet kas zyzia“ įgyvendina projektą „VšĮ “Bet kas zyzia” veiklos procesų modernizavimas, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0072.

Įgyvendinant projektą įmonė įsigis įrangos komplektą, skirtą audio turinio kūrimui skaitmeniniu formatu (audiovizualinei kūrybai). Šios įrangos dėka bus galima suteikti naujas profesionalias paslaugas ne tik šalyje, bet ir užsienyje, kadangi planuojamos įsigyti įrangos šiuo metu nėra nuo Varšuvos iki Helsinkio. Kaip įranga leis „transformuoti” paslaugas:

• skaitmenizuoti ar padaryti jas „labiau skaitmenines” (t.y. bus taikomi sudėtingesni algoritmai, didesnis skaitmeninis apdorojimas ir pan.);

• įgalins teikti jas nuotoliniu būdu;

• įgalins atsisakyti (sumažinti) „rankinio” darbo / fizinio dalyvavimo.

Projekto tikslas: įmonės veiklos procesų modernizavimas, investuojant į KKI paslaugų kūrimui būtiną infrastruktūrą ir atsižvelgiant į skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principus. Projekto metu įsigyta įranga sustiprins įstaigos įvaizdį šalyje, naujos paslaugos pritrauks daugiau potencialių paslaugų pirkėjų, kas skatins ekonomikos augimą šalyje, bus pagerinta kultūros ir kūrybinių industrijų įmonės infrastruktūra, bus prisidedama prie paslaugų modernizavimo, skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos principų laikymosi.

Projekto pradžia – 2022-09-26, projekto pabaiga – 2023-08-31.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Priemonė Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą.

Bendra projekto vertė – 252 281,00 Eur.

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama suma: 192 994,97 EUR.

s